Bezprzewodowe systemy monitoringu stanu konstrukcji budowlanych – seminarium 13.12.2016

Już niedługo odbędzie się bezpłatne seminarium dotyczące nowoczesnych technik monitorowania stanu konstrukcji budowlanych z wykorzystaniem sieci bezprzewodowych czujników (ang. Wireless Sensor Network – WSN). Organizatorami są Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW w Warszawie i firma SimDes Partner. Zapowiada się interesujące spotkanie fachowców nauki i przemysłu…

W trakcie spotkania zostaną poruszone następujące zagadnienia:

  • Pomiary względne odchylenia, przechyłu i przemieszczenia konstrukcji,
  • Pomiary drgań konstrukcji,
  • Narzędzia wspierające nadzór inwestorski,
  • Wykorzystanie WSN do zabezpieczenie terenu budowy.

Plan seminarium:

10:00 10:15 Rejestracja uczestników
10:15 11:30 Otwarcie seminarium Mgr inż. Marcin Żołnierczuk, SimDes Partner

Współczesne systemy monitoringu konstrukcji budowlanych – stan wiedzy i perspektywy rozwoju
dr inż. Krzysztof Karsznia, SGGW

Monitorowanie stanu konstrukcji budowlanych z wykorzystaniem bezprzewodowych czujników

Mr. Damon Parsy, BeanAir

11:45 12:00 Przerwa kawowa
12:00 13:45

Spacewireless, Wilo – Sieci bezprzewodowych czujników do monitorowania stanu konstrukcji budowlanych

Mgr inż. Marcin Żołnierczuk, SimDes Partner

Pytania i odpowiedzi

Demonstracja działania sieci bezprzewodowych czujników firmy BeanAir GmbH

Mgr inż. Marcin Żołnierczuk, SimDes Partner

Miejsce: Sala Wystawiennicza Centrum Wodnego SGGW (Kampus SGGW, ul. Ciszewskiego 6, budynek 49).

Opis:

Dzisiejsze systemy monitoringu stanu konstrukcji budowlanych wykorzystują wiele przyrządów i urządzeń jak np. dalmierze laserowe, skanery laserowe, techniki GPS, inklinometry, ekstensometry, czujniki strunowe. Wszystkie te rozwiązania mają swoje wady i zalety. Jedną z najnowszych metod monitorowania konstrukcji  jest zastosowanie sieci bezprzewodowych czujników przechyłu / odchylenia, przemieszczenia i drgań. Przenośne, bezprzewodowe czujniki o solidnej konstrukcji (IP65-IP67) z własnych źródłem zasilania można łatwo zainstalować na konstrukcjach już istniejących (mosty, wiadukty, zapory, tamy, budynki), podczas budowy oraz na konstrukcjach tymczasowych (podpory tymczasowe, rusztowania systemowe, rusztowania podporowe, podpory stropowe, deskowania tymczasowe, systemy trybun i zadaszeń, tymczasowe konstrukcje wzmacniające).

monitoring-podczas-budowy-mostu

Łatwość instalacji czujników, elastyczność systemu oraz proste oprogramowanie monitorujące to kilka spośród wielu zalet. Wadą systemu może okazać się brak lub trudności w utrzymaniu zasięgu radiowego pomiędzy kontrolerem a czujnikami. Rozwiązaniem na to może być użycie wewnętrznej pamięci czujników gdyż każdy z czujników ma możliwość zapisania do 1 mln punktów pomiarowych, dzięki temu mogą pracować niezależnie. Brak zasięgu można również rozwiązać stosując zewnętrzne anteny.

Ciągłe monitorowanie konstrukcji (ściany oporowe, stropy, filary, słupy) podczas postępu prac budowlanych tj. betonowanie, drążenie tuneli, wykonywanie głębokich wykopów, odkrywanie ścian szczelinowych czy innych poważnych robót budowlanych zapewnia niezbędną kontrolę oraz poprawia bezpieczeństwo. Możliwość zdalnego monitorowania konstrukcji z wykorzystaniem modemów 3G oraz integracji zewnętrznego oprogramowania do analizy danych pomiarowych jak Scada czy LabView dodatkowo poszerza zakres możliwości bezprzewodowych sieci czujników.

Dowiedz się więcej: kliknij tutaj