Instytut Spawalnictwa w Gliwicach – kolejne seminarium 27.09.2017

Jak zwykle, czyli w sali konferencyjnej im. prof. Józefa Pilarczyka odbędzie się szkolenie – seminarium. Tym razem tematyką spotkania będzie „Badania drogą do zapewnienia jakości konstrukcji spawanych”

27 września 2017 r odbędzie się seminarium pt. „Rozwój i zastosowanie współczesnych metod badań nieniszczących w spawalnictwie”.

IS serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych: kierowników firm, spawalników, konstruktorów oraz technologów zajmujących się zagadnieniami spawalniczymi, a w szczególności do osób odpowiedzialnych za kontrolę jakości złączy spawanych.


Aby wziąć udział w seminarium należy wypełnić i przesłać (e-mailem lub faxem) załączoną kartę zgłoszenia (dokument w formacie .rtf lub pdf) do 18 września 2017 r.  Zgłoś się… czas ucieka…

Przesłanie karty zgłoszenia stanowi potwierdzenie udziału w seminarium (IS nie wysyła dodatkowych potwierdzeń).
O udziale w seminarium decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Bliższych informacji udziela Ośrodek Marketingu i Informacji Naukowej, tel. 32/33-58-395, 32/33-58-289, fax 032/331-61-05.