Seminarium Naukowe powiązane z Jubileuszem 65-lecia Oddziału SIMP w Częstochowie już za nami…

14 listopada 2017 roku w chłodny wtorkowy wieczór, który nie zachęcał do wyjścia z domu, odbyło się Seminarium Naukowe powiązane z Jubileuszem 65-lecia Oddziału SIMP w budynku NOT’u w Częstochowie.

Zapraszam do zapoznania się z krótką relacją i referatami. 

Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia Prezesa Oddziału SIMP w Częstochowie Kol. prof. dr hab. inż. Józefa Koszkula, który sięgnął pamięcią daleko w przeszłość i wspomniał w kilku słowach o historii, publikacjach i dotychczasowej działalności oddziału.

Tak na marginesie Prezes sprawuje swoją funkcję od 45 lat i można powiedzieć, że przeżył już nie jednego członka SIMP’u. Jest „Szefem wszystkich szefów” i szczerze mówiąc wątpię by ktoś kiedyś w przewodniczył Oddziałowi tak wiele lat.

Miłym gestem były gratulacje i podziękowania za całokształt i współpracę, których nie brakowało a na uwagę zasługiwało żywe, barwne, przeplatane wieloma tematami wystąpienie Prezesa Oddziału SEP w Częstochowie prof.dr hab. inż. Kazimierza Jagieły.

Przemawia Kol. prof. dr hab. inż. Józef Koszkul

Program:

  1.  Dr hab. inż. Andrzej Zaborski, Prof. PCz

    Przeczytaj: Przegląd działalności SIMP w Częstochowie przez 65 lat funkcjonowania Oddziału.

    Kol. Dr hab. inż. Andrzej Zaborski, Prof. PCz w trakcie referowania

  2.  Dr hab. inż. Przemysław Postawa, Prof. PCz

    Przeczytaj: Kompozyty polimerowe dawniej i dziś.

Kol. Dr hab. inż. Przemysław Postawa, Prof. PCz

3. Dr hab. inż. Arkadiusz Szarek, Prof. PCz
Nowoczesne materiały i rozwiązania w bioinżynierii.

Kol. Dr hab. inż. Arkadiusz Szarek, Prof. PCz.

Następnie odbyła się dyskusja. Cieszył fakt, że referaty zainteresowały uczestników, pojawiały się liczne pytania i komentarze.

Na zakończenie seminarium Prezes Oddziału Kol. prof. dr hab. inż. Józef Koszkul podziękował wszystkim za przybycie.


Z około 200 członków Oddziału na seminarium pojawiło się kilkadziesiąt osób. Uczestnicy otrzymali kalendarze na 2018 rok i długopisy.

Czekamy na kolejne ciekawe seminaria i Jubileusze…


Dziękuje za udostępnienie materiałów seminaryjnych Kol.:

  • Dr hab. inż. Andrzejowi Zaborskiemu, Prof. PCz
  • Dr hab. inż. Przemysławowi Postawie, Prof. PCz