Wybrane słownictwo występujące w branży spawalniczej – „gwara spawalnicza”

Pracując w branży spawalniczej można usłyszeć wiele różnych zwrotów i nazw, którymi posługują się spawacze a często również osoby postronne. Niejednokrotnie nie wiadomo o co chodzi danemu pracownikowi i konieczne jest sprecyzowanie a czasem lepiej żeby pokazał… Czytaj dalej …