Uchwyt spawalniczy – zniszczenie korpusu

Realizowanie prac spawalniczych wiąże się 10bardzo często z wykonywaniem czynności pomocniczych np. manewrowaniem elementem spawanym by ustawić go w takim miejscu aby wykonanie poszczególnych spoin mogło odbywać się bez spawania w pozycjach przymusowych. Ważne jest zatem kilka kwestii: przygotowanego stanowiska, planu – jak wykonać daną czynność aby była ona zgodna z zasadami BHP, wykwalifikowany personel czy monotonia pracy. Czytaj dalej …

Bezpiecznik ścinowy

Bezpiecznik ścinowy jest pewną formą zabezpieczenia przed przeciążeniem maszyny, które mogło by doprowadzić do trwałego uszkodzenia. Jak wiadomo awaria urządzenia jest zawsze problemem, który z jednej strony powoduje przestoje i opóźnienia a z drugiej generuje niepotrzebne koszty związane z naprawą, wymianą części czy w skrajnych przypadkach koniecznością wykonania danych elementów przez inną firmę. Z racji różnego przeznaczenia maszyn i ich konstrukcji stosuje się różne bezpieczniki. Czytaj dalej …