Przepływomierz (rotametr) gazowy

Oprócz szeregu czynników, które umożliwiają 8otrzymanie prawidłowego złącza spawanego (czyli takiego, które jest wolne od niezgodności spawalniczych) istotną rolę odgrywa gaz/ mieszanka gazów osłonowych doprowadzonych w miejsce spawania. Jej ilość jest bardzo istotna ponieważ zbyt mała może niewłaściwie ochraniać powstająca spoinę, zbyt duża zaś powoduje powstanie tzw. ruchu/przepływu turbulentnego… Czytaj dalej …