Regulacja siły docisku drutu spawalniczego

Właściwy docisk rolek w podajniku umożliwia5 realizowanie procesów spawalniczych bez żadnych komplikacji i przerw podczas pracy. W efekcie nieodpowiedniej regulacji może wystąpić ślizganie się rolek czy problemy z przesuwem drutu w prowadniku wynikającym z jego zdeformowania. 

Niestety bardzo często, spawacze nie zwracają na to uwagi i rolki podające są zbyt mocno zaciśnięte na drucie spawalniczym.

Pokrętło docisku ma na korpusie naniesioną skalę dzięki, której można odpowiednio dostosować właściwą siłę podawania, której wynikiem jest tarcie pomiędzy rolkami a spoiwem.

Z reguły orientacyjne wartości docisku znajdują się w DTR’ce urządzenia albo na obudowie (klapie zamykającej podajnika). Siła ta zależy od :

  • rodzaju spoiwa (drut lity czy rdzeniowy),
  • materiału spoiwa (stal czy aluminium),
  • średnicy spoiwa (Φ0,8mm czy Φ1,6mm),
  • twardości spoiwa i skłonności do zniekształceń (drut wysokostopowy czy do stali konstrukcyjnej),
  • sposobu spawania czyli ułożenia przewodu spawalniczego (inna siła docisku będzie potrzebna jeśli przewód leży swobodnie, bez zbędnych załamań a inna w przeciwnym wypadku).
1

Ulotka informująca spawacza o regulacji siły docisku, z wyszczególnieniem średnicy spoiwa, gatunku i rodzaju. Źródło; etykieta jest umieszczona na wewnętrznej części podajnika w podajniku Origo firmy ESAB

2

Widok na pokrętło regulacji

Przy prawidłowej regulacji docisku drut w znikomym stopniu zostaje zniekształcony, w przypadku zbyt mocnego docisku jest spłaszczony.∅

4

Docisk drutu spawalniczego; a) – właściwy, b) – zbyt duży nacisk, c) – nieodpowiednia rolka i zbyt duży nacisk [1]

Oprócz deformacji drutu spawalniczego, zbyt mocny docisk może m.in.:

  • negatywnie oddziaływać na silnik bądź też na pozostałe elementy podajnika – obciążając je,
  • zmniejszać prędkość podawania spoiwa,
  • powodować łuszczenie i odrywanie się warstewki ochronnej np.miedzi a tym samym wpływać na zanieczyszczenie – zapychanie prowadnika,
  • stwarzać możliwość częstszego zapętlania drutu pomiędzy rolkami lub bezpośrednio przed wprowadzeniem do tulejki prowadzącej (znajdującej się pomiędzy rolkami a prowadnikiem drutu).

Jeśli nie wiemy z jaką siłą regulować docisk, najlepiej jest rozpocząć od mniejszej wartości, włączyć przycisk manewrując uchwytem i ewentualnie docisnąć bardziej. Nie należy sugerować się skalą z innego urządzenia bo jak pokazują powyższe zdjęcia mogą być całkiem różne.

Literatura:

[1] Jarmoszuk S, Spawanie metodą MAG, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1996r.