Badanie wzroku a badania wizualne VT

Osoby zajmujące się przeprowadzaniem1 badań wizualnych powinny charakteryzować się dobrym wzrokiem. Norma PN-EN ISO 9712 „Kwalifikacja i certyfikacja personelu badań nieniszczących” jednoznacznie wskazuje jakie kryteria muszą być spełnione w przypadku badań VT.

Przed przystąpieniem do kursu badań wizualnych należy przedstawić zaświadczenie potwierdzające spełnienie wymagań ze wspomnianą normą. W skład kontroli widzenia wchodzą:

  • zdolność widzenia bliskiego – umiejętność odczytania znaku o numerze 1 według skali Jaegera albo N 4,5 skali Times Roman lub równoważnych liter (o wysokości 1,6 mm), z odległości nie mniejszej niż 30 cm z jednym lub dwojgiem oczu z korekcją lub bez,
  • rozróżnialność barw i kontrastu –  umiejętność rozróżniania kontrastu między barwami lub odcieniami szarości (np. za pomocą testu Ishihary).

Niektóre jednostki certyfikujące wymagają również potwierdzenia na podstawie punktu 7c normy EN 13018 „Badania nieniszczące – Badania wizualne – Zasady ogólne”:

  • zdolności widzenia dalekiego  badanie oparte najczęściej na optotypie „C”-Landolta (PN-EN-ISO 8596 „Optyka oftalmiczna — Badanie ostrości widzenia — Optotyp standardowy i jego prezentacja”).

 

Badanie może przeprowadzić okulista, optyk lub osoba uznana medycznie. Należy wykonywać je nie później niż co rok (12 miesięcy) pamiętając, że wynik musi być przedłożony pracodawcy. Okres, w którym pracownik nie miał ważnych – aktualnych badań wzroku powoduje, że nie jest kompetentną osobą do przeprowadzania badań VT.

 

Badanie zdolności widzenia bliskiego – jest prostym testem (zasady opisano wyżej) dlatego nie będę już tego rozwijał.

Test Ishihary jest testem graficznym – badanemu przedstawia się szereg kart (pełne badanie to 38 „rysunków” ale istnieją również wersje skrócone) składających się z wielu kolorowych kropek o różnej wielkości. Na tle (zazwyczaj w kształcie okrągłym) umieszczone są cyfry – również w postaci kropek. Osoba mająca problemy z  odróżnianiem barw nie będzie w stanie wychwycić jaka cyfra znajduje się na danej karcie.

2

Przykładowe karty z testu Ishihary; od lewej: 12, w środku: 29, z prawej: 5       (źródło:http://www.dora.sosnowiec.pl/roozpoznawanie_barw-26.html, odczyt 16.06.2016)

 

W internecie można znaleźć wiele testów, które pozwalają na przeprowadzenie kontroli bez wychodzenia z domu tzn. online. Oczywiście wynik będzie tylko orientacyjny a wiarygodne (prawdziwe) wyniki pozna się u lekarza specjalisty.

 

Test „C”- Landolta pozwala zweryfikować wzrok pod względem krótkowzroczności a także może ujawnić problemy ze skrzywieniem rogówki.

Zadaniem osoby badanej jest odczytanie z odległości 4m znaków przypominających literę „C” w taki sposób aby przedstawić, w którą stronę skierowana jest szczelina.

4A

Przykładowy optotym „C”-Landolta (źródło: http://precision-vision.com/product/4meterlandoltctranslucentdistancechart/ odczyt 18.06.2016)

 

Test Landolta test w Japoni

Przeprowadzenie testu „C”- Landolta w Japonii – widoczny profesjonalny sprzęt                                     (źródło: http://negosentro.com/why-its-probably-time-for-an-eye-intra-lasik-surgery/ odczyt 18.06.2016)

 

Niestety z przeprowadzaniem powyższych badań wzroku bywa różnie. Zdarza się, że okuliści (i inne uprawnione osoby) nie posiadają kart z testu Ishihary nie mówiąc już o optotypach „C”-Landolta.

Słyszałem, o badaniu gdzie zastąpiono karty Ishihary kolorowym piórnikiem przedstawiającym różne postaci z bajek – samo sprawdzenie polegało na „odgadywaniu” jaką barwę posiada wskazany przez lekarza element.