60’ta Międzynarodowa Konferencja Spawalnicza już za nami …

W dniach 16-18 października bieżącego roku podczas Targów Expo WELDING odbyła się kolejna – Jubileuszowa bo 60’ta Konferencja Spawalnicza pt. „Spawalnictwo w dobie przemysłu 4.0”. Organizatorem wydarzenia był Instytut Spawalnictwa w Gliwicach i można powiedzieć, że było one kolejnym sukcesem Instytutu.

Warto wspomnieć, że konferencja była poprzedzona oficjalnym otwarciem Targów przez grono znakomitych gości. Do których należeli m.in.:

  • dr inż. Adam Pietras – Dyrektor IS w Gliwicach,
  • dr inż. Jan Plewniak – Prezes Zarządu Głównego Sekcji Spawalniczej SIMP,
  • prof. dr inż. Jan Pilarczyk – IS Gliwice.

Konferencja rozpoczęła się około 13’tej. Dokonali tego: Dyrektor Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach Pan dr inż. Adam Piertas i Pan dr inż. Ludomir Tuszyński – Prezes Zarządu Expo Silesia.

Program konferencji obejmował wiele interesujących referatów i wydarzeń.

Podczas pierwszego dnia konferencji odznaczonym osobom wręczono Medale Stanisława Olszewskiego. Medale odebrali:

  • mgr inż. Adam Pilarczyk – IS Gliwice,
  • dr inż. Tomasz Pfeifer –  IS Gliwice,
  • dr inż. Sebastian Stano – IS Gliwice,
  • prof. nzw. dr hab. inż. Tomasz Chmielewski – Politechnika Wrocławska

Honory czynili: Prezes Głównego Zarządu Sekcji Spawalniczej SIMP Pan dr inż. Jan Plewniak a także Przewodniczący Komisji Sekcji Spawalniczej SIMP ds. przyznawania medalu Stanisława Olszewskiego Pan Prof. dr hab. inż. Zbigniew Mirski.

W przerwach można było skorzystać z bufetu, który cieszył się dużym zainteresowaniem, podobnie jak rozmowy kuluarowe uczestników.

W holu znajdującym się przed salą konferencyjną znajdowała się gablota ukazująca archiwalne numery Biuletynu Instytutu Spawalnictwa i Przeglądu Spawalnictwa.

Czekamy na kolejną edycję Konferencji 🙂