Sympozjum Katedr i Zakładów Spawalnictwa (11-12.06.2019) już za nami – relacja

W dniach 11-12.06.2019 r. kolejny  raz odbyło się Sympozjum Katedr i Zakładów Spawalnictwa pt. „Nowoczesne zastosowania technologii spawalniczych”. W tym roku spotkanie Spawalników, zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Spawalnicze oraz Studenckie Koło Naukowe „Strefa Wpływu Ciepła” działające przy Katedrze Spawalnictwa Politechniki Śląskiej, miało miejsce w Hotelu Kotarz w Brennej.

Patronat naukowy nad Sympozjum objęła Politechnika Śląska oraz Katedra Spawalnictwa. Organizacja tego wydarzenia byłaby niemożliwa bez współpracy z licznymi firmami: Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Spawalnictwa, Biuro inżynierskie KMS Krystian Meka, Lincoln Electric Bester Sp. z o.o., Mechanic System Sp. z o.o., Progresja Sp. z o.o., FGV Cambrdge Nanosystems, Fronius Polska Sp. z o.o. oraz Bohler Uddeholm Polska Sp. z o.o.

Patronat medialny nad tegorocznym Sympozjum objęły Przegląd Spawalnictwa oraz Biuletyn Instytutu Spawalnictwa. W skład Komitetu Naukowego wchodzili Profesorowie z uczelni technicznych oraz ośrodków naukowo-badawczych z całego kraju. Jak co roku, celem sympozjum była wymiana doświadczeń i prezentacja wyników badań studentów, doktorantów i młodych pracowników naukowych z całego kraju oraz spotkanie studentów i naukowców z przedstawicielami przemysłu, co pozwoli rozwinąć współprace w obszarze nauka-przemysł.

Przybyłych na Sympozjum gości powitał kierownik Katedry Spawalnictwa dr hab. inż. Jacek Górka, prof. PŚ. W imieniu władz Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej wystąpił dr hab. inż. Marcin Adamiak, prof. PŚ.

Drugi dzień Sympozjum rozpoczął zastępca kierownika Katedry Spawalnictwa dr hab. inż. Aleksander Lisiecki. Ogłosił on wyniki konkursu na najlepszy artykuł, a zwycięzcy w nagrodę otrzymali możliwość ich publikacji w czasopismach: Przeglądzie Spawalnictwa oraz Biuletynie Instytutu Spawalnictwa. W tym dniu nagrodzono również zwycięzców Konkursu Spawania Wirtualnego „KSW”, który przeprowadzono we współpracy z firmą Lincoln Electric Bester Sp. z o.o. Nagrodzeni w tym konkursie również otrzymali cenne nagrody ufundowane przez Sieć Badawczą Łukasiewicz Instytut Spawalnictwa.

Drugiego dnia, przewodniczący Studenckiego Koła Naukowego inż. Piotr Skura, wręczył tradycyjne już statuetki i dyplomy będące symbolem wdzięczności studentów za okazane szczere  i bezinteresowne wsparcie oraz zaangażowanie w działalność młodych, ambitnych spawalników. Wyróżniono i nagrodzono Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej oraz firmę Lincoln Electric Bester SP. z o.o.

Dwudniowe obrady podzielono na 7 sesji referatowych, w trakcie których przedstawiono 22 referaty. Autorzy referatów przedstawili wiele interesujących zagadnień i wyników badań w zakresie spawalnictwa i tematów pokrewnych. Wszystkie wygłoszone i niewygłoszone artykuły opublikowano w wydawnictwie sympozjalnym.

Sesje referatowe poprowadzili: dr hab. inż. Marcin Adamiak, prof. PŚ, dr inż. Michał Kubica, prof. dr hab. inż. Janusz Adamiec, prof. dr hab. inż. Jacek Słania, dr inż. Leszek Łatka oraz mgr inż. Marek Saperski.

W Sympozjum wzięło udział 79 uczestników, w tym przedstawiciele 7 jednostek naukowych: Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Spawalnictwa, Politechnika Śląska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska, Politechnika Lubelska,  Politechnika Gdańska, Akademia Górniczo-Hutnicza i 12 firm.

Obrady podsumował i zakończył dr hab. inż. Jacek Górka, prof. PŚ., dziękując wszystkim za aktywny udział. Zaprosił on również na kolejne Sympozjum Katedr i Zakładów Spawalnictwa, które będzie zorganizowane w czerwcu 2020 r.

Opracowała:  Teresa Dąbrowska