„Wysokowydajne spawanie w przemyśle – przykłady wdrożeń” – seminarium

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na seminarium pt. Wysokowydajne spawanie w przemyśle – przykłady wdrożeń, organizowane w dniu 14 listopada 2019 r. przez Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa oraz firmy Fronius Polska i IPG Photonics.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie firmy Fronius Polska Sp. z o. o., przy ul. Gustawa Eiffel’a 8, 44-109 Gliwice.

Podczas seminarium przedstawiciele jednostek naukowych współpracujących z przemysłem oraz wysokiej klasy specjaliści z branży spawalniczej zaprezentują innowacyjne technologie spawalnicze wpływające na wysoką jakość spawania oraz skrócenie czasu realizacji procesu. Przedstawione zostaną także przykłady wdrożenia nowoczesnych metod spawania w różnych dziedzinach przemysłu, w tym w energetyce oraz branży automotive. Ważnym dopełnieniem seminarium będą pokazy nowoczesnych urządzeń spawalniczych, w szczególności robotów spawalniczych.

O udziale w seminarium decydować będzie kolejność zgłoszeń, dlatego prosimy o przesłanie do Instytutu Spawalnictwa skanu wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia (e-mailem). Zgłoszenia można też przesyłać faksem albo pocztą.

Bliższych informacji udziela Ośrodek Marketingu i Informacji Naukowej Instytutu Spawalnictwa, tel. 32/33-58-395 lub 32/33-58-290; e-mail: marketing@is.gliwice.pl

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w seminarium.

Program seminarium (Format PDF)

Karta zgłoszenia