Seminaria organizowane przez IS w Gliwicach w 2020r.

W 2020 roku Instytut zaplanował zorganizowanie następujących seminariów:

  • 25 lutego: Postęp w rozwoju badań nieniszczących w spawalnictwie (powtórzenie z 2019 r.)
  • 25 marca: Zastosowanie krytycznego podejścia inżynierskiego w realizacji konstrukcji metalowych
  • 16 kwietnia: Know-how w technologiach spawalniczych dla przemysłu
  • 13 maja: Wymagania normalizacyjne dla personelu i systemów jakości w spawalnictwie
  • 13-15 października: 62. Międzynarodowa Konferencja Spawalnicza „Nowoczesne spawalnictwo – nowoczesna przyszłość” – Sosnowiec
    Kongres Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa (IIW Welding Congress)
  • 18-19 listopada: 4. Międzynarodowe Seminarium Klejenia pt.: Klejenie w aplikacjach przemysłowych – Sosnowiec