Instytut Spawalnictwa w Gliwicach – kolejne seminarium już 25.02.2020

Jak zwykle, czyli w sali konferencyjnej im. prof. Józefa Pilarczyka odbędzie się szkolenie – seminarium. Tym razem tematyką spotkania będzie „Postęp w rozwoju badań nieniszczących w spawalnictwie”.

Z przyjemnością informujemy, w dniu 25 lutego 2020 r. w Instytucie Spawalnictwa odbędzie się seminarium pt. Postęp w rozwoju badań nieniszczących w spawalnictwie. Jest to powtórzenie seminarium, które odbyło się 3 grudnia 2019 r.

Głównym celem seminarium jest przedstawienie najnowocześniejszych technik i narzędzi wykorzystywanych w badaniach nieniszczących złączy spawanych. Zaprezentowane zostaną w szczególności możliwości, jakie daje w tym zakresie radiografia cyfrowa, emisja akustyczna oraz emisja fal ultradźwiękowych, a także laserowe skanowanie złącz jako wsparcie badań wizualnych. Podjęta zostanie również kwestia badania specyficznych materiałów, między innymi rur cienkościennych oraz materiałów trudnych. Niewątpliwym atutem wydarzenia będą pokazy w Laboratorium Badań Nieniszczących Instytutu Spawalnictwa.

O udziale w seminarium decydować będzie kolejność zgłoszeń, dlatego prosimy o przesłanie do Instytutu skanu wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia (e-mailem). Zgłoszenia można też przesyłać faksem albo pocztą.

Bliższych informacji udziela Ośrodek Marketingu i Informacji Naukowej, tel. 32/33-58-395 lub 32/33-58-290; e-mail: marketing@is.gliwice.pl.

Program seminarium (format PDF)

Karta zgłoszenia

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w seminarium.

Do zobaczenia w Gliwicach!