Awarie Budowlane 2013 – Referaty sponsorowane

Spis referatów:

 Piotr Bertman

Najnowsze systemy mocowań chemicznych do strefy rozciąganej (arysowanej) żelbetu

New chemical anchors systems for cracked (tension zone) concrete

Streszczenie:

Wprowadzenie na rynek nowych systemów mocowań chemicznych pozwala na wybór najlepszego i najbardziej optymalnego zakotwienia. Dotychczas oferowany system Highbond zapewnia najwyższy poziom nośności na wyrywanie, zastosowanie kotew z ampułkami z żywicą zdecydowanie skracają czas wiązania (ampułki FHB II-PF) – kotwa FHB II może zostać obciążona już po 2 min. W temp. +20 oC. System Powerbond umożliwia stosowanie standardowych prętów nagwintowanych klasy 5.8 lub 8.8 w rozmiarach M10, M12 i M16. Możliwość regulacji głębokości zakotwienia od 60-192 mm pozwala na najlepsze wykorzystanie nośności podłoża i stosowanie trudnych sytuacjach: np. przy cienkich ścianach lub z niewielkimi odstępami osiowymi lub od krawędzi. System Superbond jest najbardziej uniwersalny. Również umożliwia wklejanie standardowych prętów nagwintowanych klasy 5.8 lub 8.8 i maksymalne wykorzystanie nośności podłoża. Poza tym montaż może być przeprowadzany w temperaturze od -30oC z ampułką lub -15oC z zaprawą, w przypadku otworów zalanych wodą a także w otworach wykonanych techniką diamentową. Duży zakres temperatur po wykonaniu zakotwienia (od 40-+150oC) oraz potwierdzona badaniami odporność ogniowa 120 min. pozwalają na bezpieczne stosowanie zakotwień w trudnych i wymagających warunkach.

Przeczytaj: cały referatPiotr Dzięgielewski, Maciej Podsiadło

Zdrowie i życie na budowie – bezcenna wartość czy źródło oszczędności

Human life and health at construction site – priceless value or source of cost saving

Streszczenie:

Autorzy referatu podejmują zagadnienie bezpieczeństwa pracy w budownictwie związanego z użyciem deskowań i rusztowań. Przedstawiono statystyki wypadków śmiertelnych zaistniałych w latach 2011-2012 w Polsce i wybranych krajach. Podano przykłady nieprawidłowości i błędów w sztuce często występujących na placach budów. Dokonano analizy przyczyn powstawania wypadków z udziałem deskowań. Opisano działania podejmowane przez różne organizacje w celu zmniejszenia wypadkowości w budownictwie. Przedstawiono propozycje poprawy sytuacji poprzez planowanie systemów zapewnienia bezpieczeństwa z wykorzystaniem sprawdzonych rozwiązań i najnowszych zdobyczy w dziedzinie techniki deskowań i rusztowań.

Przeczytaj: cały referatLesław Hebda

Aktywne sposoby wzmacniania i zabezpieczania konstrukcji żelbetowych

Active methods of reinforced concrete structures protection and strengthen

Streszczenie:

W referacie przedstawiono aktywne metody wzmacniania konstrukcji żelbetonowych przez dodatkowe sprężenie. W pewnych warunkach, ta metoda wzmacniania najtańsza. Innym aktywnym sposobem zabezpieczania zabezpieczenia konstrukcji żelbetowych jest ochrona katodowa prętów zbrojeniowych. Te metody wyszły poza sferę laboratoryjną i stały się obecnie normalnym narzędziem technicznym stosowanym w praktyce.

Przeczytaj: cały referatJarosław Mazur

Zastosowanie nowoczesnych technologii wzmacniania obiektów przemysłowych na przykładzie wzmocnienia płaszcza żelbetowego chłodni kominowej nr 1 w EDF Rybnik SA (Elektrownia Rybnik SA)

Application of modern reinforcement technologies for industrial structures shown in exemplary reinforced concrete lining repair at cooling tower no. 1 in EDF Rybnik SA (Rybnik Power Plant SA)

Streszczenie:

Przedmiotem referatu jest omówienie realizacji polegającej na naprawie i wzmocnieniu żelbetowego komina wywiewnego chłodni kominowej nr 1 w EDF Rybnik SA (Elektrownia Rybnik SA). Obiekt został wykonany w latach 70-tych XX wieku z dużymi odchyłkami od założonej geometrii, które wywołały pojawienie się w powłoce znacznych momentów zginających. W efekcie powstały zarysowania oraz pęknięcia stanowiące realne zagrożenie nośności i stateczności obiektu. Dalsza eksploatacja obiektu była możliwa jedynie pod warunkiem wykonania niezbędnych napraw i wzmocnień. Do naprawy wykorzystano materiały i systemy oferowane przez MEGACHEMIE Research&Technologies SA zaprawy MEGAcrete, żywice iniekcyjne MEGAdur, powłoki ochronne MEGAprotect oraz system wzmacniania konstrukcji materiałami kompozytowymi NEOXE (płaskowniki z włókien węglowych – CFRP NEOXEPLATE oraz kleje i zaprawy systemowe NEOPOXE).

Przeczytaj: cały referatMonika Zając, Łukasz Kopij

Monitorowanie dachów związane z obciążeniami śniegiem

Monitoring of roofs under snow loads

Streszczenie:

Awarie i katastrofy budowlane, choć rzadkie i mało prawdopodobne to jednak zdarzają się wywołując poważne konsekwencje. Najlepszą gwarancją uniknięcia takiego wydarzenia są odpowiednio sporządzony projekt i prawidłowo wykonana konstrukcja. Zastosowanie systemu monitorowania konstrukcji zwiększa jej bezpieczeństwo poprzez informowanie użytkownika o możliwym zagrożeniu. Monitorowanie związane z obciążeniami śniegiem, jako wyspecjalizowany system, pełni rolę wspomagającą użytkownika w decyzjach związanych z odśnieżaniem dachu, a właściwie najczęściej w decyzji o braku konieczności odśnieżania dając pewność, że decyzja taka jest uzasadniona.

Przeczytaj: cały referat