Awarie Budowlane 2013

  1. Referaty plenarne
  2. Budownictwo ogólne
  3. Diagnostyka w ocenie bezpieczeństwa konstrukcji
  4. Geotechnika
  5. Konstrukcje stalowe
  6. Konstrukcje żelbetowe
  7. Materiałowe aspekty awarii i napraw konstrukcji
  8. Mosty i drogi
  9. Referaty sponsorowane