Odetchnąć pełną piersią czystym powietrzem – czyli realizowanie prac spawalniczych w przyłbicy automatycznej z nawiewem – budowa filtra

Od pewnego czasu obserwuję skutki spawania z zastosowaniem przyłbicy automatycznej z nawiewem. Zanieczyszczenie poszczególnych filtrów jest ściśle powiązana z warunkami pracy a także z czasem ekspozycji. W materiale ukazano porównanie nowych i zużytych filtrów (wstępnych i głównych).
Czytaj dalej …

Końcówka prądowa; większy otwór niż średnica drutu…

Prawidłowe realizowanie procesów spawalniczych wiąże się z szeregiem aspektów, których przestrzeganie jest gwarantem wykonania prawidłowego złącza spawanego; czyli wolnego od niezgodności spawalniczych. Wielokrotnie można usłyszeć (i zobaczyć), że dany spawacz zakłada końcówkę prądową, której otwór jest większy od zastosowanej średnicy drutu spawalniczego. Dla przykładu: przy drucie o średnicy 0,8mm zakładają końcówkę z otworem o średnicy 1mm… Czytaj dalej …

Wtyk i gniazdo przewodu powrotnego

Przewód powrotny jest podłączony do urządzenia spawalniczego za pomocą układu wtyk-gniazdo. Jest to nic innego jak łatwo dające się rozłączyć: „wtyczka” z „gniazdkiem”, które są przystosowane do przenoszenia dużych obciążeń prądowych. W zależności od mocy spawarki i obciążalności przewodów różnią się wielkością. Czytaj dalej …

Piła taśmowa – ograniczenie zanieczyszczenia podzepołów przez wióry…

Podczas cięcia np. za pomocą przecinarki taśmowej, dochodzi do powstawania różnej wielkości wiórów (zależnie oczywiście m.in. od rodzaju uzębienia brzeszczotu i materiału ciętego). W związku z tym, że taśma jest wprawiona w ruch i porusza się wokół ustalonej przez koła trajektorii, może to powodować przedostawanie się zanieczyszczeń (wirów) pod obudowę – w okolice koła napędzającego. Jak z tym walczyć? Czytaj dalej …

Adaptery do zakładania szpulek drutu spawalniczego

Do właściwego założenia szpulki z drutem spawalniczym na rdzeń podajnika służą adaptery. Wyjątkiem są spoiwa nawinięte na koszyk wykonany z tworzywa sztucznego, którego konstrukcja zawiera zarówno tuleję do nasadzenia na rdzeń jak również gniazdo przenoszące napęd.

Jakie konstrukcje adapterów do szpulek K-300 są najczęściej stosowane?  Czytaj dalej …

Uchwyt spawalniczy chłodzony gazem – budowa

Uchwyt 4spawalniczy chłodzony przepływającym gazem składa się z wielu elementów. Jedne są widoczne, drugie zaś schowane wewnątrz pod warstwą gumy ochraniającą je przed czynnikami zewnętrznymi i produktami powstającymi podczas pracy. Zapewne większość z nich jest wszystkim znana a co budową i zasada działania niektórych ciężko dostępnych części?

Opierając się na dostępnych na rynku uchwytach spawalniczych postaram się przybliżyć ich budowę… Czytaj dalej …

Uchwyt spawalniczy chłodzony cieczą – budowa

Realizacja procesów spawalniczych 5wiąże się ściśle z zastosowaniem odpowiedniego urządzenia spawalniczego i oprzyrządowania. Prawidłowe funkcjonowanie uchwytu spawalniczego chłodzonego cieczą jest uzależnione od wielu elementów, z których jest zbudowany. Jedne są widoczne, drugie zaś schowane w korpusie czy w „rękawie” ochraniającym przed czynnikami zewnętrznymi i produktami powstającymi podczas pracy. Czytaj dalej …

Uchwyt spawalniczy – zniszczenie korpusu

Realizowanie prac spawalniczych wiąże się 10bardzo często z wykonywaniem czynności pomocniczych np. manewrowaniem elementem spawanym by ustawić go w takim miejscu aby wykonanie poszczególnych spoin mogło odbywać się bez spawania w pozycjach przymusowych. Ważne jest zatem kilka kwestii: przygotowanego stanowiska, planu – jak wykonać daną czynność aby była ona zgodna z zasadami BHP, wykwalifikowany personel czy monotonia pracy. Czytaj dalej …