Uchwyt spawalniczy – zniszczenie korpusu

Realizowanie prac spawalniczych wiąże się 10bardzo często z wykonywaniem czynności pomocniczych np. manewrowaniem elementem spawanym by ustawić go w takim miejscu aby wykonanie poszczególnych spoin mogło odbywać się bez spawania w pozycjach przymusowych. Ważne jest zatem kilka kwestii: przygotowanego stanowiska, planu – jak wykonać daną czynność aby była ona zgodna z zasadami BHP, wykwalifikowany personel czy monotonia pracy.

W omawianym przypadku doszło do zagięcia korpusu uchwytu spawalniczego chłodzonego cieczą (potocznie zwanym palnikiem albo fajką – to akurat określenie nietechniczne a raczej warsztatowe) spowodowanego nieumiejętnym manewrowaniem konstrukcją.

Pracownik chcąc przystąpić do dalszego etapu prac umieścił uchwyt spawalniczy przy stole wkładając go do specjalnej tulei.

7

Przykładowe ułożenie uchwytu (w tym przypadku chłodzonego gazem) przy stole spawalniczym, żółta strzałka wskazuje miejsce uderzenia

Podczas obracania elementu doszło do uderzenia uchwytu z góry co spowodowało zgięcie korpusu palnika do około 100°.

Spawacz podjął próbę „ratowania” korpusu ale prostowanie go z zewnątrz nic nie dało ponieważ została zgięta wewnętrzna rurka do której jest wkładany prowadnik drutu. Zagięcie spowodowało brak możliwości wsadzenia go do środka (zmniejszenie przekroju) a w konsekwencji konieczność wymiany na nowy.

IMG_1627

Korpus uchwytu spawalniczego

W celu zobrazowania tego zdarzenia zdecydowano o przeprowadzeniu analizy i zwymiarowania otworów wnętrza korpusu.

Dla porównania, na zdjęciach pod uszkodzonym uchwytem spawalniczym umieszczono uchwyt używany lecz sprawny i bez deformacji palnika.

IMG_1687

Korpusy uchwytów spawalniczych; u góry – zniszczony, z dołu używany lecz bez żadnych uszkodzeń. Warto zwrócić uwagę na rozpoczynające się zagięcie palnika

Z korpusów palników usunięto mosiężną tuleję zewnętrzną i izolator wykonany z tworzywa sztucznego. Zabieg ten pozwolił na uwidocznienie zgięcia palnika w miejscu rozpoczynania się łuku, (które nie było tak wyraźnie widoczne na zdjęciu powyżej).

Kolejnym zadaniem było zaznaczenie miejsc, w których występują nienaturalne wgniecenia czy zmiany przekroju (2 i 3) aby we właściwym miejscu poprzecinać palniki.

Dodatkowo aby zorientować się jaka jest rzeczywista średnica otworu rurki miedzianej wewnętrznej wykonano dodatkowe linie cięcia 1 i 4.

IMG_1692

Oznaczenie na korpusach miejsc, w których dokonane będą pomiary otworów wewnętrznych

Zbliżenie zdeformowanego wnętrza palnika ukazano w powiększeniu na zdjęciu poniżej.

IMG_1693

Porównanie miejsca wygięcia korpusów; u góry widoczne spłaszczenie w miejscach 2 i 3

Cięcie przeprowadzono za pomocą ręcznej piłki do stali a wnętrza otworów ogratowano.

IMG_1695

Korpusy uchwytów przygotowane do pomiarów okrągłości otworów

Poszczególne cięcia uwidoczniły kanały, którymi przepływa ciecz chłodząca.

5

Przekrój rdzenia korpusów uchwytów

Następnie zweryfikowano średnice zewnętrzne prowadników dla drutu ∅1,2mm, która wyniosła ∅4mm.

6

Prowadnik drutu

Tabela. Wymiarowanie okrągłości otworów w korpusach uchwytów

Korpus uchwytu                                          Miejsce pomiaru

mm

      1      2      3 4
Sprawny 6,3×5,4 6,2×5,5 6,2×5,5 ∅6
Zniszczony 6,3×5,4 6,3×5,1 7,1×3,9 ∅6
Ze względu na zgniecenie korpusu uchwytu i powstały zatem kształt nieregularnie okrągły (owalny) wymiary podano w miejscach najszerszych

Z powyższej tabeli można odczytać, iż w miejscu przekroju 3 nastąpiło bardzo mocne zdeformowanie rurki miedzianej, co spowodowało, że nie ma możliwości wsunięcia tam prowadnika drutu. Widoczny jest również luz, który w przypadku niezniszczonego korpusu w porównaniu do średnicy prowadnika wynosi 0,75mm na stronę.

Podsumowując, przeprowadzona analiza przyczyn i skutków deformacji korpusu uchwytu spawalniczego wyjaśniła jak ważne jest przestrzeganie przepisów BHP. Ukazała również budowę palnika a tym samym uwidoczniła jak z pozoru niewielkie zagięcie korpusu (widoczne z zewnątrz) wpływa na odkształcenie wewnętrznych elementów.