Przegląd spawalnictwa

Chronologiczny spis wszystkich artykułów, których jestem  współautorem.

Niestety, z powodu ustaleń między stronami nie mogę udostępnić poniższych artykułów.

Zainteresowanych zachęcam do skorzystania z innych źródeł (biblioteka, kupno poszczególnych egzemplarzy itp).

4.     Dr hab inż. Jacek Słania, mgr inż. Paweł Wilk

       Zniszczenie główki palnika stosowanego podczas cięcia przecinarką plazmową CNC.

Przegląd Spawalnictwa/Agenda wydawnicza SIMP, nr 6/20183.     Dr hab inż. Jacek Słania, Dr  hab. inż. Dariusz Golański, mgr inż. Paweł Wilk

       Awaria palnika retortowego stosowanego w kotłach c.o. Analiza przyczyn zniszczenia układu podającego – badania i technologia naprawy.

Przegląd Spawalnictwa/Agenda wydawnicza SIMP, nr 6/2015


2.     Dr hab. inż. Jacek Słania, mgr inż. Paweł Wilk

        Naturalne zużycie korpusu uchwytu spawalniczego stosowanego w metodzie 135. Analiza przyczyn i skutki.

Przegląd spawalnictwa/Agenda wydawnicza SIMP, nr 12/2014


1.     Dr hab. inż. Jacek Słania, mgr inż. Paweł Wilk

       Analiza i porównanie trwałości elektrod stosowanych podczas zmechanizowanego cięcia plazmowego.

Przegląd Spawalnictwa/Agenda wydawnicza SIMP, nr 7/2014