Prasa

Magazyny w pigułce, czyli kilka słów o tych, z którymi współpracowałem lub współpracuję 🙂PRZEGLĄD SPAWALNICTWA

Miesięcznik „Przegląd Spawalnictwa” jest specjalistycznym pismem inżynierii spajania, wydawanym od 1928 roku przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Czytelnikami pisma są specjaliści z dziedziny inżynierii spajania oraz ośrodki naukowe, dydaktyczne i organizacje przemysłowe w Polsce związane z szeroko rozumianym spawalnictwem.BIULETYN INSTYTUTU SPAWALNICTWA

W „Biuletynie Instytutu Spawalnictwa” publikowane są artykuły o charakterze naukowym z dziedziny spawalnictwa i nauk związanych opracowane zarówno przez pracowników Instytutu Spawalnictwa, jak i pracowników spoza Instytutu oraz informacje o:

 • nowych urządzeniach, materiałach i technologiach spawalniczych,
 • pracach Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa i dokumentach publikowanych przez tę organizację, dostępnych na terenie kraju jedynie w zbiorach Instytutu Spawalnictwa,
 • pracach Europejskiej Federacji Spawalniczej,
 • problemach normalizacji w spawalnictwie, w tym o nowych Polskich Normach oraz o Normach Europejskich,
 • nowych formach szkolenia w Instytucie Spawalnictwa,
 • patentach z zakresu spawalnictwa i technik pokrewnych,
 • konferencjach, sympozjach, targach i wystawach spawalniczych,
 • wydarzeniach w życiu Instytutu Spawalnictwa,
 • nowych książkach o tematyce spawalniczej.


BADANIA NIENISZCZĄCE I DIAGNOSTYKA

Czasopismo naukowo – techniczne „Badania Nieniszczące i Diagnostyka” wydawane jest przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich oraz Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP.

W czasopiśmie „Badania Nieniszczące i Diagnostyka”  są publikowane oryginalne komunikaty i artykuły dotyczące:

 • metodologii badań,
 • certyfikacji w badaniach,
 • charakterystyki urządzeń, sprzętu, materiałów i systemów w badaniach nieniszczących,
 • diagnostyki,
 • szkoleń, przepisów i normalizacji,
 • praktyki badań w przemyśle i poradnictwa technicznego,
 • wydarzeń, karier zawodowych specjalistów i ich doświadczeń zawodowych.


MAGAZYN INSTALATORA

„Magazyn Instalatora” – największy ogólnopolski miesięcznik branży instalacyjnej w Polsce.

 •  Miesięcznik poświęcony branży instalacyjnej (instalacje grzewcze, sanitarne, wentylacyjne, klimatyzacyjne, gazowe, odnawialnych źródeł energii…).
 •  Na rynku od 1998  roku.
 •  Nakład ponad 11 000 egzemplarzy.
 •  Wszystkie egzemplarze wysyłane są do abonentów  (zero zwrotów!).
 •  Ukazuje się na początku każdego miesiąca  (jedynie numer VI/VII  jest  łączony).
 •  Tematyka: branża  instalacyjna  (grzewcza, wod.-kan., wentylacja, klimatyzacja, chemia budowlana, elektryczność, nowości branżowe, informacje z życia branży, szkolenia, konferencje i targi branżowe).


LAKIERNICTWO PRZEMYSŁOWE

„Lakiernictwo Przemysłowe” podejmuje zagadnienia związane z wyrobami lakierowymi, urządzeniami i technologiami, badaniem powłok, obowiązującymi normami i możliwymi certyfikatami oraz ekologią i bhp w lakierni. Jest jedynym pismem w Polsce opisującym całość procesów składających się na przemysłowe nakładanie powłok ochronnych i dekoracyjnych oraz przygotowanie powierzchni pod te powłoki.PROMOTOR BHP

Miesięcznik „Promotor BHP” zajmuje się wszelkimi aspektami BHP. Przeznaczony jest dla osób zawodowo dbających o bezpieczeństwo pracowników – właścicieli i kadry kierowniczej firm, służb pracowniczych, safety managerów, specjalistów ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, społecznych inspektorów pracy, zaopatrzeniowców, hurtowników, a także sprzedawców sprzętu BHP i ppoż. oraz przedstawicieli inspekcji pracy, instytutów medycyny pracy i urzędu dozoru technicznego. Dbamy o to, by nasi czytelnicy co miesiąc otrzymywali pakiet aktualnych i rzetelnych informacji. W każdym numerze zamieszczamy ocenę ryzyka dla wybranej czynności lub stanowiska, pokazujemy, w jaki sposób kształtować ergonomiczne stanowisko pracy, ku przestrodze przedstawiamy dokładne analizy wypadków przy pracy, ich przyczyn i możliwości zapobiegania. Na bieżąco informujemy o zmianach zachodzących w prawie unijnym i krajowym, o technologiach dotyczących bezpieczeństwa, o najnowszych szkoleniach i targach branżowych, zapraszamy również na organizowane przez nasz szkolenia i konferencje. Kładziemy również nacisk na psychospołeczne aspekty bezpieczeństwa pracy, ukazując kolejne problemy okiem psychologa. Pomagamy w tworzeniu ciekawych szkoleń. Omawiamy poszczególne typy zagrożeń, odświeżamy wiedzę o ochronach osobistych, pokazujemy najlepsze praktyki już zastosowane w przedsiębiorstwach. Stawiamy nacisk na praktyczne wykorzystanie posiadanej wiedzy. Ciągle też ewoluujemy – w odpowiedzi na realne potrzeby zgłaszane przez naszych czytelników.PROJEKTOWANIE I KONSTRUKCJE INŻYNIERSKIE

Projektowanie i Konstrukcje Inżynierskie – to profesjonalny polski magazyn techniczny, skierowany do wszystkich zaangażowanych w tworzenie produktu, od projektowania do ostatecznego wykonania.

Na tematykę magazynu składają się:
projektowanie • modelowanie • programy inżynierskie CAD, CAM • budowa prototypów, testy • dobór materiałów • analizy i symulacje • systemy CAE: MES – FEA, CFD i in. • szybkie prototypowanie i wytwarzanie • techniki łączenia i cięcia • maszyny, narzędzia • części maszyn i urządzeń • elementy i podzespoły • odlewanie • wtryskiwanie • obróbka • hydraulika, robotyka, pneumatyka • systemy PLM, PDM • konstrukcje i urządzenia • najnowsze rozwiązania i wynalazki • wydarzeniaPowyższe opisy pochodzą ze stron internetowych poszczególnych magazynów.