SIMP

 

Drogi Czytelniku jeśli poniższe kwestie są Ci bliskie – Zastanów się nad tym… i wstąp w szeregi Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich…

Celem SIMP jest:

 • Działanie na rzecz nauki, techniki i gospodarki, w tym przedsięwzięć wdrożeniowych.
 • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych inżynierów i techników, promocji zatrudnienia, reorientacji zawodowej oraz pomocy w zakresie poszukiwania pracy
 • Tworzenie forum wymiany informacji w zakresie nauki i techniki oraz zagadnień gospodarczych i społecznych.
 • Dbałość o przestrzeganie etyki zawodowej inżynierów i techników.
 • Popularyzacja osiągnięć nauki, techniki, gospodarki i twórców tych dziedzin.
 • Reprezentowanie i obrona interesów zawodowych i osobistych członków.
 • Rozwijanie więzi koleżeńskich i zawodowych.
 • Troska o zabytki kultury i techniki oraz tradycje i dorobek polskiej myśli technicznej.
 • Dbałość o zrównoważony rozwój, w tym o ochronę środowiska racjonalną gospodarkę zasobami naturalnymi oraz wzrost gospodarczy i sprawiedliwy podział korzyści z niego wynikających.
 • Propagowanie idei przedsiębiorczości, humanizacji techniki i działalności stowarzyszeniowej.
 • Działanie na rzecz rozwoju infrastruktury poprawiającej warunki życia osób niepełnosprawnych.
 • Dostarczanie wyrobów i usług zgodnych z wymaganiami klientów i członków SIMP oraz z przep[isami prawnymi.
 • Stały rozwój zakresu usług.
 • Wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie skuteczności Systemu Zarządzania Jakością.
 • Optymalizacja efektów ekonomiczno-finansowych.
 • Wysoki poziom wyszkolenia pracowników.

Powyższe informacje pochodzą ze strony internetowej SIMP’u.