Bezpiecznik ścinowy

Bezpiecznik ścinowy jest pewną formą zabezpieczenia przed przeciążeniem maszyny, które mogło by doprowadzić do trwałego uszkodzenia. Jak wiadomo awaria urządzenia jest zawsze problemem, który z jednej strony powoduje przestoje i opóźnienia a z drugiej generuje niepotrzebne koszty związane z naprawą, wymianą części czy w skrajnych przypadkach koniecznością wykonania danych elementów przez inną firmę. Z racji różnego przeznaczenia maszyn i ich konstrukcji stosuje się różne bezpieczniki. Czytaj dalej …